Przejdź do głównej zawartości

DOSTĘPNE NAGRANIA

keller
W 2013 r. pod nasypem w pobliżu obiektu mostowego w ciągu drogi ekspresowej zainstalowano monitoring konstrukcji posadowienia nasypu. Dlaczego? Głównym celem poznawczym monitoringu była obserwacja zaprojektowanego i wykonanego przez Keller Polska sposobu posadowienia nasypu drogowego w postaci kolumn przemieszczeniowych CSC® (Controlled Stiffness Columns) z warstwą transmisyjną i siatką stalową.
ib2020
Międzynarodowa Konferencja, Wystawa i Pokazy Technologii „INŻYNIERIA Bezwykopowa” to największe w kraju i w Europie Środkowo-Wschodniej spotkanie branżowe osób zainteresowanych technologiami bezwykopowymi: przez kilkanaście lat uczestniczyły w niej łącznie tysiące osób, zarówno z Polski, jak i z zagranicy.
jet grouting
Jet grouting (Soilcrete®) jest sprawdzoną, efektywną metodą, pozwalającą m.in. na odpowiednią kontrolę wód gruntowych lub wykopów w niestabilnym podłożu czy podchwycenie fundamentów. Podczas webinaru ekspert wskaże zarówno szerokie możliwości tej technologii, jak i pewne jej ograniczenia (które przy podjęciu odpowiednich działań nie stanowią przeszkody dla realizacji zadań).
Tarcza 4.0
Pandemia COVID-19, wywołana rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2, odbiła się nie tylko na zdrowiu i życiu Polaków, ale też na krajowej gospodarce. Wielu przedsiębiorców wręcz walczy o przetrwanie na rynku. Mimo wprowadzenia przez rząd tzw. tarczy antykryzysowej, sytuacja nadal jest trudna, a wiele przepisów, które znalazły się w tarczy – w tym w najnowszej, jej czwartej odsłonie, nie jest jasnych.
Geotechnika w hydrotechnice
Hydrotechnika stawia przed wykonawcami coraz większe wyzwania – niektóre z projektów wymagają „tylko” dobrania i wdrożenia odpowiedniej technologii, inne wiążą się z opracowaniem „szytych na miarę” rozwiązań. Z pewnością każdy z nich jest unikatowy.Prowadzący opowiedają o wyjątkowych projektach, zastosowanych rozwiązaniach w zakresie projektowania i wykonawstwa konstrukcji morskich oraz wzmacniania podłoża budowli portowych.