XVIII Międzynarodowa Konferencja „INŻYNIERIA Bezwykopowa”

Mariusz Iwanejko, BLEJKAN S.A. - Pipe pulling – pierwszy pokaz technologii w Polsce

Marek Borkowski, BLEJKAN S.A. - Zarządzanie w sytuacjach kryzysowych

Rafał Leśniak, HEADS sp. z o.o. - Sposoby utylizacji płuczki wiertniczej

Jacek Jaworski, Hekobentonity - Bentonit dla wiertnictwa

Piotr Dmowski, AARSLEFF sp. z o.o. - Instalacja przewodów ciśnieniowych

Rafał Chart, Insituform Linings LTD - SN, PN – co z tego wynika?

Paweł Pill, Uponor Infra sp. z o.o. - Niezawodna metoda połączeń rurociągów wielkośrednicowych

Dariusz Kosiorowski, Amiblu - Inżynierskie aspekty realizacji projektów mikrotunelowych

Robert Walczak, SUBOR BORU / Duko Inżynieria - Projektowanie i budowa zbiorników retencyjnych

Marcin Firkowski, PPI CHROBOK S.A. - Studium wykonalności wierceń w technologii Direct Pipe

Adam Bok, Proma sp. z o.o. - Bierna ochrona antykorozyjna rur przewodowych, a instalacje bezwykopowe

Michaela Stehlikova, Praskie Wodociągi - Renowacja małych profili o kształcie jajowym

Paweł Popielski, Politechnika Warszawska - Usunięcie awarii obudowy kolektora ściekowego z 1964 r.