Monitoring posadowienia nasypu drogowego

W 2013 r. pod nasypem w pobliżu obiektu mostowego w ciągu drogi ekspresowej zainstalowano monitoring konstrukcji posadowienia nasypu. Dlaczego? Głównym celem poznawczym monitoringu była obserwacja zaprojektowanego i wykonanego przez Keller Polska sposobu posadowienia nasypu drogowego w postaci kolumn przemieszczeniowych CSC® (Controlled Stiffness Columns) z warstwą transmisyjną i siatką stalową. W ramach systemu monitoringu zaprojektowano:

  • pomiary osiadania nasypu,
  • odkształceń,
  • przemieszczeń siatki stalowej,
  • nacisków pionowych na kolumny i grunt,
  • sił w kolumnach,
  • przemieszczeń poziomych skrajnych kolumn i gruntu pomiędzy kolumnami na krawędzi nasypu.
Podczas webinaru, oprócz szczegółowych wyników monitoringu, eksperci z Keller Polska przedstawili wsteczną analizę MES zachowania się konstrukcji posadowienia nasypu, w oparciu o dane uzyskane z długookresowego pomiaru. To narzędzie pozwala na weryfikację doboru odpowiednich modeli konstytutywnych i metodyki obliczeń konstrukcji tego typu.

Prowadzący:

TADEUSZ BRZOZOWSKI

Keller Polska sp. z o.o.

GRZEGORZ SOŁTYS

Keller Polska sp. z o.o.