Zarządzanie siecią kanalizacyjną w warunkach kryzysu. Analiza doświadczeń europejskich spółek wod-kan

Obecna sytuacja postawiła przed wszystkimi służbami i dostawcami usług ogromne wyzwanie, na które trzeba było odpowiedzieć bezprecedensowymi działaniami. Obecnie należy zastanowić się, jak wykorzystać zgromadzone do tej pory doświadczenia. 
  • Jaka powinna być pierwsza reakcja na kryzys? 
  • W jaki sposób przystosować się do życia i pracy w warunkach kryzysu i jak z niego wyjść? 
  • Jak nie dopuścić do zaległości w realizacji usług i inwestycji? 
  • Jakie procedury na czas kryzysu wdrożyły spółki wod-kan w Europie?
A co najważniejsze – jak zabezpieczyć spółkę przed kolejnymi falami kryzysu? 

Przegląd regulacji i dobrych praktyk, a także wytycznych DWA wraz z eksperckim komentarzem, przygotował dla nas Iain Naismith, badacz niezależnego niemieckiego Instytutu Infrastruktury Podziemnej (IKT – Institut für Unterirdische Infrastruktur). 

Tłumaczenie w czasie rzeczywistym na język polski

Prowadzący


IAIN NAISMITH

IKT – Institut für Unterirdische Infrastruktur          

Iain Naismith jest brytyjskim przedstawicielem niezależnego niemieckiego instytutu IKT – Institut für Unterirdische Infrastruktur, od 40 lat zaangażowanym w pracę w sektorach gospodarki ściekowej, wodnej i ochrony środowiska. Od 23 lat pracuje w brytyjskim Water Research Centre (WRc). Jest też przewodniczącym Grupy Kontaktowej ds. Renowacji Kanalizacji.
Obecnie Naismith przeprowadził już kilka międzynarodowych webinarów na temat zarządzania siecią wod-kan w sytuacji kryzysowej. 


ZAPISZ SIĘ
Cena: 90 zł netto
Dołącz: WIĘCEJ INFORMACJI