Available courses

Zarządzanie siecią kanalizacyjną w warunkach kryzysu. Analiza doświadczeń europejskich spółek wod-kan


Pandemia COVID-19 postawiła przed wszystkimi służbami i dostawcami usług ogromne wyzwanie, na które trzeba było odpowiedzieć bezprecedensowymi działaniami. Reakcja europejskich spółek wod-kan na kryzys nie była jednolita – różne kraje wypracowywały nieco inne strategie działania w nowym reżimie sanitarnym i pod nowymi regulacjami prawnymi. Inne są też obecnie ich drogi wyjścia z kryzysu i przywracania normalnej działalności. 
Analiza opracowanych w okresie trwania pandemii europejskich wytycznych, obejmujących zarówno pierwszą reakcję na sytuację kryzysową, jak i dalsze kroki postępowania, jest kluczowa również dla naszego sektora wod-kan. Jak podkreślają eksperci, musimy obecnie myśleć dwutorowo: zarówno o wyjściu z kryzysu wywołanego pandemią, jak i o przygotowaniu się na ewentualną tzw. drugą falę powszechnych zakażeń koronawirusem.
Taki właśnie przegląd regulacji i dobrych praktyk, wraz z eksperckim komentarzem, przygotował dla nas Iain Naismith, badacz niezależnego niemieckiego Instytutu Infrastruktury Podziemnej (IKT – Institut für Unterirdische Infrastruktur). W czasie webinaru Naismith, od około 40 lat zaangażowany we współpracę z sektorem wod-kan, przedstawi przyjęte przez europejskie spółki wod-kan strategie radzenia sobie z rzeczywistością pandemii oraz postara się odpowiedzieć na nurtujące wszystkich pytanie: co dalej?
Zarządzanie siecią kanalizacyjną w warunkach kryzysu. Analiza doświadczeń europejskich spółek wod-kan 
Pandemia COVID-19 postawiła przed wszystkimi służbami i dostawcami usług ogromne wyzwanie. W jaki sposób odpowiedziały na nie europejskie spółki wod-kan? Doświadczeniami z zakresu pierwszych reakcji przedsiębiorstw oraz później podejmowanych działań – aż do procesu wyjścia z sytuacji kryzysowej – oraz analizą opracowanych przez spółki wytycznych podzieli się ekspert niezależnego niemieckiego Instytutu Infrastruktury Podziemnej IKT – Institut für Unterirdische Infrastruktur, Iain Naismith.


Prowadzący


IAIN NAISMITH

IKT – Institut für Unterirdische Infrastruktur          

Iain Naismith jest brytyjskim przedstawicielem niezależnego niemieckiego instytutu IKT – Institut für Unterirdische Infrastruktur, od 40 lat zaangażowanym w pracę w sektorach gospodarki ściekowej, wodnej i ochrony środowiska. Od 23 lat pracuje w brytyjskim Water Research Centre (WRc). Jest też przewodniczącym Grupy Kontaktowej ds. Renowacji Kanalizacji.
W trakcie obecnie trwającej pandemii COVID-19 Naismith przeprowadził już kilka międzynarodowych webinarów na temat zarządzania siecią wod-kan w sytuacji kryzysowej. 
Data: Wednesday, 22 July 2020, 10:00 AM
Cena: Promocja 290 zł netto do 16 lipca
Zakup dostęp: DODAJ DO KOSZYKA

Courses

E-learning opis

Opis kategorii, który wyświetli się po wejściu w kategorię. Można tutaj umieszczać kod w html w celu wstawienia nagłówków, odnośników oraz pozostałych dowolnych elementów