Szanowni Państwo, 

z uwagi na ograniczenia spowodowane pandemią COVID-19 w ubiegłym roku nie zorganizowaliśmy XIV Konferencji Infrastruktura Podziemna Miast. Podejmując tę decyzję, mieliśmy nadzieję, że w 2021 r. wydarzenie odbędzie się bez ograniczeń. Niestety – rzeczywistość okazała się inna, dlatego podjęliśmy decyzję o zorganizowaniu Konferencji w formie hybrydowej. Uzasadnia ją oczekiwanie środowiska na wymianę wiedzy, podglądów i dyskusje na wszelkie tematy związane z badaniami, projektowaniem i wykonawstwem obiektów infrastruktury podziemnej, a także produkcją elementów sieci podziemnej i zarządzaniem nią w czasie jej eksploatacji.

Potrzeba takiego spotkania wynika z ciągle intensyfikowanego rozwoju tego obszaru budownictwa na całym świecie. Dowodem na to jest niezmiennie realizowana rozbudowa i odnowa sieci infrastruktury podziemnej w miastach, ale także nowe inwestycje w obrębie budownictwa tunelowego podejmowane dla usprawnienia sieci dróg i kolei. Napawa to optymizmem, iż tegoroczne obrady będą wyjątkowo interesujące.

Ogromnie cieszy mnie również fakt współtworzenia tego przedsięwzięcia wraz z Wydawnictwem Inżynieria z Krakowa, co zapewne wpłynie pozytywnie na jego całokształt.

Zgodnie z tradycją Konferencja jest organizowana przy wsparciu International Tunnelling Association – ITA, przewidujemy też aktywny udział przedstawicieli tej Organizacji.

Spodziewamy się także prezentacji wyników badań prowadzonych przez polskie środowisko naukowe. Wychodząc mu naprzeciw zadecydowaliśmy, że referaty zostaną opublikowane w specjalnym wydaniu periodyku Studia Geotechnica et Mechanica.

Serdecznie zachęcamy do udziału w Konferencji. Jesteśmy przekonani, że informacje przekazywane w trakcie wystąpień konferencyjnych, a także wnioski wypływające z dyskusji mogą być bardzo przydatne w projektowaniu, wykonawstwie oraz eksploatacji budowli podziemnych.

Wierzymy, że mimo pandemii Konferencja odbędzie się jak zaplanowano – w układzie hybrydowym. Jesteśmy przygotowani także na sytuację, w której nie będzie to możliwe – wówczas obrady zostaną przeprowadzone online.

Z wyrazami szacunku  i  – mam nadzieję – do zobaczenia we Wrocławiu.

ZAREJESTRUJ SIĘ

Dołącz:

Szeroka wymiana wiedzy, poglądów oraz doświadczeń, ze szczególnym wskazaniem na dobre praktyki w geoinżynierii, stanowić będzie podstawę tegorocznego spotkania.

Naszym celem, jako organizatorów branżowych konferencji, jest ich stały rozwój! Dokładamy wszelkich starań, abyście Państwo ten rozwój na tegorocznym spotkaniu zauważyli i aby nasza konferencja stała się miejscem, na którym warto być każdego roku. Ważnym elementem tego rozwoju, oprócz nowości programowych, jest też organizacja konferencji w wersji hybrydowej, umożliwiająca uczestnictwo bezpośrednie oraz online.

Grono prelegentów, wzbogacone o nowe osoby, zarówno z branżowego świata naukowego, prawnego, ubezpieczeń, jak również bezpieczeństwa pracy, indywidualne konsultacje z ekspertami, działania wspierające Fundację Anny Dymnej „Mimo Wszystko”, czy też spotkanie na biesiadzie grillowej (nowość, która po tak długim czasie ograniczeń związanych z pandemią COVID-19 tym bardziej pozwoli Państwu na chwilę relaksu w gronie branżowym) – mam nadzieję spełnią Państwa oczekiwania.

W trakcie tegorocznego spotkania nasi prelegenci opowiedzą o pokonywaniu przeszkód wynikających z  trudnych warunków realizacji projektu czy też innych powodów i wprowadzą w niuanse stale modyfikowanych technologii, produktów oraz badań. Nie zabraknie także informacji o numerycznym modelowaniu BIM, jak również rozmów o prawnych i ubezpieczeniowych warunkach kontraktu. A o tym wszystkim już w dniach 21–23 września w podkrakowskich Tomaszowicach.


WIĘCEJ INFORMACJI
Dołącz:

Międzynarodowa Konferencja, Wystawa i Pokazy Technologii „INŻYNIERIA Bezwykopowa” to największe w kraju i w Europie Środkowo-Wschodniej spotkanie branżowe osób zainteresowanych technologiami bezwykopowymi: przez kilkanaście lat uczestniczyły w niej łącznie tysiące osób, zarówno z Polski, jak i z zagranicy.

Z uwagi na pandemię COVID-19 ostatnia edycja wydarzenia odbyła się w formule hybrydowej. Z radością odnotowaliśmy Państwa ogromne zainteresowanie Konferencją, które przełożyło się na znaczną liczbę uczestników online oraz na tysiące osób śledzących relację live.

Wierzymy, że przynajmniej z częścią z Państwa uda nam się spotkać w tym roku, dlatego 19. edycja konferencji „INŻYNIERIA Bezwykopowa” również odbędzie się w formule hybrydowej. Jak zawsze zadbamy o to, by agenda konferencyjna wypełniona była ciekawymi prelekcjami oraz tak potrzebnymi dyskusjami pomiędzy wszystkimi stronami procesu inwestycyjnego.


WIĘCEJ INFORMACJI
Dołącz:

Konferencja Ochrona Przeciwpowodziowa i Gospodarowanie Wodami to wydarzenie, którego osią tematyczną są działania zmierzające do zapobiegania skutkom gwałtownych zjawisk pogodowych, jak powódź czy susza. Postępujące zmiany klimatu zmuszają włodarzy miast i krajów do zintensyfikowania wysiłków w obszarze gospodarowania wodami, które będzie przeciwdziałaniem dla kryzysu gospodarczego i jednocześnie zapewni bezpieczeństwo mieszkańcom zarówno w skali lokalnej, jak i globalnej.

Podczas spotkania, które odbędzie się w całości online, zaproszeni goście oraz uczestnicy dyskutować będą na temat aktualnie prowadzonych inwestycji przeciwpowodziowych, sposobach ich finansowania oraz przepisach prawnych dotyczących ich realizacji. Nie zabraknie prezentacji ciekawych rozwiązań w obszarze gospodarowania wodami i infrastruktury przeciwpowodziowej, a także interesujących projektów z tym związanych, które podejmowane są w kraju i poza jego granicami.

Tematyka konferencji

 • Krajowe programy ochrony przeciwpowodziowej
 • Aspekty prawne
 • Finansowanie inwestycji
 • Rozwiązania techniczne i technologiczne
 • Najciekawsze projekty z Polski i ze świata

Cena: BEZPŁATNY
Dołącz: ZOBACZ NAGRANIA

Realizacja inwestycji w gęstej zabudowie to w dzisiejszych czasach już stan codzienny, a jej samo wykonawstwo obarczone jest bardzo często niebezpieczeństwem wpływu na obiekty sąsiadujące.

I tu zaczyna się rola monitorowania. Zarówno drgań, pyłu, jak i hałasu. O ile nie zawsze wszystko może zostać ograniczone, o tyle jesteśmy w stanie szybko zareagować w przypadku jakichkolwiek złych wskazań, czy tym bardziej udowodnić swoje racje drugiej stronie, posiadając rzetelny system monitoringu.

Podczas tegorocznej konferencji omówione zostaną różnego typu czynniki wpływające podczas realizacji inwestycji budowlanej na obiekty sąsiadujące. Będą to oddziaływania o charakterze statycznym i dynamicznym, hałas czy zanieczyszczenie pyłem i zapachem.

Eksperci poruszą kwestię wymagań prawnych, chroniących interesy właścicieli sąsiednich nieruchomości, odpowiedniego ubezpieczenia budowy i monitoringu oddziaływań i odpowiedzi obiektów.

Zaprezentowane zostaną przykłady systemów monitorowania jako narzędzi, które:

 • umożliwiają obiektywne zidentyfikowanie oddziaływań powodowanych przez budowę lub/i odpowiedzi konstrukcji obiektów sąsiadujących na te oddziaływania,
 • zapewniają obiektywne oddzielenie oddziaływań związanych z tzw. tłem od oddziaływań wynikających z prac budowlanych,
 • zapewniają wczesne ostrzeganie o możliwości przekroczenia przez monitorowane wielkości fizyczne wartości granicznych.

Wśród prelegentów znajdą się specjaliści z zakresu inżynierii lądowej, monitorowania konstrukcji, prawa oraz ubezpieczeń w zakresie ubezpieczania obiektów kubaturowych, instalacji podziemnych oraz obiektów budownictwa komunikacyjnego.

ORGANIZATORZY

Cena: BEZPŁATNY

Technologia CIPP to jedna z najpopularniejszych metod odnowy rurociągów. Wszystkie sygnały z rynku wskazują na to, że ten trend utrzyma się w najbliższych latach.

W trakcie wydarzenia poruszone zostały m.in. takie tematy, jak jakość wykładzin renowacyjnych, wymagania związane z ich instalacją, badania rękawów, najciekawsze projekty z Polski i ze świata, nowości w sprzęcie i technologii.

ZAGADNIENIA OGÓLNE

 • Najciekawsze projekty z Polski
  … i ze świata
 • Nowości w sprzęcie i technologii
 • Innowacyjne produkty
 • Dobór i projektowanie wykładziny
 • Wyzwania projektowe
 • Wytyczne dot. odbiorów prac renowacyjnych
 • Aspekty prawne realizacji prac
  z wykorzystaniem CIPP
 • i wiele innych…..

Pełna lista materiałów z konferencji dostępna jest tylko dla zarejestrowanych użytkowników. Poniżej dostępne są materiały sponsorskie.

Cypr widziany z kanału…


Mariusz Iwanejko

Blejkan S.A.

Materiały do pobrania
Prezentacja

Kontrola jakości wykładzin CIPP z włókna szklanego na przykładzie produktów POliner sp. z o.o.


Paulina Stopa

POliner sp. z o.o.

Materiały do pobrania
Prezentacja

Rękawy grawitacyjne i ciśnieniowe – opłaca się je dobrze zaprojektować


Rafał Chart

Insituform Linings Ltd

Materiały do pobrania
Prezentacja

Renowacja kolektorów dużych średnic do DN1800 oraz niestandardowych kształtów metodą UV CIPP – przykłady z praktyki


Jakub Kania

RELINEEUROPE AG

Materiały do pobrania
Prezentacja

Diody w kanale. Aktualny stan techniki systemów utwardzania rękawów renowacyjnych promieniowaniem UV generowanym przez diody LED


Michał Andrzejewski

Gamm-Bud sp. z o.o.

Materiały do pobrania
Prezentacja
WIĘCEJ INFORMACJI

XVIII Międzynarodowa konferencja,

wystawa i pokazy technologii

Inżynieria Bezwykopowa

weź udział w największym wydarzeniu bezwykopowym w europie wschodniej bezpiecznie online


PROGRAM KONFERENCJI

WTOREK 8 WRZEŚNIA

14:30-14:45 OTWARCIE KONFERENCJI

Paweł Kośmider, Wydawnictwo INŻYNIERIA sp. z o.o.

14:45-17:00 SESJA I

Zarządzanie w sytuacjach kryzysowych - Mieczysław Bieniek

Zarządzanie w sytuacjach kryzysowych z punktu widzenia Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w Krakowie - Marcin Łukaszewicz, MPWiK Kraków

Zarządzanie w sytuacjach kryzysowych z punktu widzenia wykonawcy prac bezwykopowych - Marek Borkowski, BLEJKAN S.A.

Panel Dyskusyjny

18:00-23:00 BIESIADA

ŚRODA 9 WRZEŚNIA

9:00-11:30 SESJA II

Zrealizowane i planowane do wykonania przekroczenia bezwykopowe w Operatorze Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM. S.A. (Wybór technologii dla obecnie projektowanych przekroczeń bezwykopowych) - Roland Kośka, GAZ-System S.A.

Zarządzanie czasem wiertniczym - Robert Osikowicz, ROE

Realizacja projektów bezwykopowych w skomplikowanych formacjach żwirowych- studium wykonalności wierceń w technologii Direct Pipe - Marcin Firkowski, PPI Chrobok S.A.

Zmiany na rynku w obliczu COVID-19 z perspektywy ISTT i stowarzyszeń krajowych - Jari Kaukonen, ISTT/FiSTT

Jak powstaje bentonit? - Jacek Jaworski, Hekobentonity sp. z o.o.

Płuczka wiertnicza jako odpad – wyzwania i problemy natury prawnej - Jędrzej Bujny, Kancelaria SSM Legal

Sposoby utylizacji płuczki wiertniczej - Rafał Leśniak, HEADS sp. z o.o.

Pipe Express - szybka i ekonomiczna instalacja gazociągów - Dymitr Petrow-Ganew, Herrenknecht AG

11:30-12:00 PRZERWA KAWOWA

12:00-14:00 SESJA III

Wykorzystanie monitoringu światłowodowego do diagnostyki i oceny stanu wielkośrednicowego kolektora kanalizacyjnego - Paweł Popielski, Bartosz Bednarz, Politechnika Warszawska, Wydział Instalacji Budowlanych Hydrotechniki i Inżynierii Środowiska; Rafał Sieńko, Politechnika Krakowska, Wydział Inżynierii Lądowej; Tomasz Howiacki, SHM System sp z o.o. sp k.; Bartosz Zaborski, MPWIK w m.st. Warszawie Spółka Akcyjna

Naprawa przykanalików i przyłączy do kolektorów - Iain Naismith, IKT – Institut für Unterirdische Infrastruktur

Instalacja przewodów ciśnieniowych na przykładzie projektu w Kościelnej Wsi k. Kalisza - Piotr Dmowski, AARSLEFF sp. z o.o.

Renowacja małych profili o kształcie jajowym w Praskiej sieci kanalizacyjnej - Michaela Stehlíková, Praskie Wodociągi

Innowacyjna i proekologiczna wymiana przyłączy wodociągowych i gazowych metodą bezwykopową - Mariusz Iwanejko, BLEJKAN S.A., mr Simon Drain KOBUS Services Ltd.;

Pokaz technologiczny wymiana przyłączy wodociągowych i gazowych metodą bezwykopową – BLEJKAN S.A., KOBUS Services Ltd.

14:00-15:00 PRZERWA OBIADOWA

15:00-17:30 SESJA IV

Diagnostyka przewodów kanalizacyjnych ułożonych na estakadach - Dariusz Zwierzchowski, Centrum Badań i Certyfikacji sp. z o.o.

Problematyka związana z projektowaniem i budową zbiorników retencyjnych metodami tradycyjnymi i bezwykopowymi, na przykładzie zbiornika w Jarocinie - Robert Walczak, SUBOR BORU San. Ve Tic. A.Ş. / Duko Inżynieria sp. z o.o.

Bierna ochrona antykorozyjna rur przewodowych, a instalacje bezwykopowe - Adam Bok, Proma sp. z o.o.

Spawanie automatyczne maszyną WLI-3000 jako przykład niezwodnej metody połączeń rurociągów wysokośrednicowych - Paweł Pill, Uponor Infra sp. z o.o.

Inżynierskie aspekty realizacji sztandarowych projektów mikrotunelowych na przykładzie mikrotuneling Wilno Narbutto , EC Żerań i Oczyszczalnia Czajka - Dariusz Kosiorowski, Amiblu

PE-RC w technologiach bezwykopowych. Materiały, testy, zastosowania - Rafał Chart, Insituform Linings LTD

SN, PN – co z tego wynika - Janusz Zadrosz, Systemy Rurowe Radpol S.A.

Usunięcie awarii obudowy kolektora ściekowego DN3000 z 1964 r. metodą wieloetapowej iniekcji ciśnieniowej - Paweł Popielski, Politechnika Warszawska; Radosław Grundwald, Paweł Mróz, COVER; Gabriela Puchalska, Piotr Śliwiński, IMGW–PIB, CTKZ; Bartosz Zaborski, MPWIK w m.st. Warszawie S.A.

Komplikacje w otworze wiertniczym na przykładzie realizacji horyzontalnego przewiertu kierunkowego (HDD) w Sanoczku - Jacek Janicki, ZRB Janicki

20:30-02:30 UROCZYSTA GALA, ROZDANIE NAGRÓD TYTAN 2020SPONSOR GENERALNY

SPONSORZY PLATYNOWI

Aarsleff

SPONSORZY ZŁOCI

SPONSORZY SREBRNI

Insituform

Dołącz: WEŹ UDZIAŁ