TEMATYKA KONGRESU

LOKALNE UWARUNKOWANIA INWESTYCJI – DOBÓR TECHNOLOGII

Specyfika prowadzenia robót, dostosowania rozwiązań technologicznych oraz sprzętu w zależności od uwarunkowań gruntowych, czy wręcz niejednokrotnie „regionalna” dostępność materiałów będą tematem przewodnim tegorocznych obrad.

 

CELEM BĘDZIE:

 • wskazanie problemów charakterystycznych dla różnych regionów naszego kraju
 • zaprezentowanie rozwiązań technicznych dedykowanych dla problemów występujących głównie „lokalnie”
 • wsparcie w ukierunkowaniu i dopasowaniu rozwiązań

 

Moderowanie kolejnych bloków prezentacji powierzymy osobom ze środowiska akademickiego,
aktywnie działającym w różnych regionach Polski.

od PROJEKTU – przez BUDOWĘ I ROZBUDOWĘ – do REALIZACJI W POLSCE I NA ŚWIECIE – aż po ASPEKT SPOŁECZNY


WIĘCEJ O KONGRESIE
Dołącz: ZOBACZ NAGRANIA

Szanowni Państwo,

W dniach 6–8 września 2023 r. w Krakowie odbędzie się II edycja Kongresu Gospodarowania Wodami i Ochrony Przeciwpowodziowej. Ubiegłoroczny Kongres w pełni potwierdził potrzebę uwzględnienia wód opadowych w zarządzaniu bezpieczeństwem powodziowym oraz konieczność zintegrowanego i kompleksowego podejścia do obu tematów. W ankietach pokongresowych uczestnicy wyrażali potrzebę kontynuowania Kongresu w formule, która sprzyja wielopłaszczyznowej dyskusji, wskazywaniu dobrych praktyk i dzieleniu się wiedzą.

Kraków. 6 – 8 września 2023 r. Bądźmy razem na II Kongresie Gospodarowania Wodami i Ochrony Przeciwpowodziowej.

WIĘCEJ O KONGRESIE
Dołącz: WIĘCEJ INFORMACJI

Międzynarodowa Konferencja, Wystawa i Pokazy Technologii INŻYNIERIA BEZWYKOPOWA to najważniejsze wydarzenie w Europie Środkowo-Wschodniej poświęcone bezwykopowej renowacji i budowie. Odbywa się cyklicznie już od 21 lat. Jubileuszowa, ubiegłoroczna edycja zgromadziła blisko 400 uczestników wydarzenia w Tomaszowicach pod Krakowem, natomiast z formuły online zdecydowało się skorzystać ponad 2000 unikalnych użytkowników

W tym roku, podtrzymując tradycję, konferencja odbędzie się w zabytkowym Dworze w Tomaszowicach, niecałe 10 kilometrów od Krakowa. Eleganckie i urokliwe zabudowania dworu otoczone są 10 hektarowym parkiem z oryginalnie zachowanym drzewostanem dającym przyjemny cień w upalne letnie dni.

Trzydniowe święto branży bezwykopowej rozpocznie się we wtorek 13 czerwca i potrwa do piątku 15 czerwca

Konferencja będzie odbywać się w trybie hybrydowym: można w niej uczestniczyć osobiście w Tomaszowicach k. Krakowa, jak również wziąć udział online – poprzez platformę Akademia Inzynieria.

Dołącz: ZOBACZ NAGRANIA

Technologia CIPP (ang. Cured in Place Pipe), to jedno z najpopularniejszych obecnie rozwiązań do odnowy rurociągów i metoda o olbrzymim potencjale rozwojowym, stale unowocześniana i dopracowywana. By branża renowacyjna w pełni mogła korzystać z jej możliwości, potrzebuje platformy wymiany doświadczeń pomiędzy wykonawcami, inwestorami oraz producentami. Taką rolę od kilku pełni Konferencja „Renowacja Wykładzinami (Rękawami) Utwardzanymi na Miejscu”.

Cieszę się, że mogę zaprosić Państwa na jubileuszową, 20. edycję Międzynarodowej Konferencji, Wystawy i Pokazów Technologii „INŻYNIERIA Bezwykopowa”. To największe w Europie Środkowo-Wschodniej spotkanie branżowe osób zainteresowanych technologiami bezwykopowymi,  w tym roku będzie wyjątkowe.

Odwrót pandemii pozwoli nam w pełni korzystać z możliwości osobistego kontaktu, dyskusji oraz wymiany doświadczeń i poglądów. Jest toszczególnie ważne w chwili, gdy globalna rzeczywistość stawia przed naszą branżą nowe okoliczności i wyzwania. Wojna w Ukrainie, presja inflacyjna i konieczność funkcjonowania w chwiejnej rzeczywistości, zmusza do poszukiwania adekwatnych rozwiązań oraz skutecznegoidentyfikowania szans i zagrożeń.

Dlatego tym bardziej warto spotkać się, by dyskutować na ważne dla branży tematy oraz inspirować się najnowszymi rozwiązaniami i trendami. Zapraszamy do Tomaszowic – i do przestrzeni wirtualnej za pośrednictwem interaktywnej platformy akademia.inzynieria.com – w dniach od 21 do 23 czerwca 2022 r. Będziemy wspólnie zdobywać wiedzę, dyskutować i bawić się. Spotkajmy się na naszym dorocznym branżowym święcie. Po to, by z optymizmem spojrzeć w przyszłość.

MATERIAŁY DOSTĘPNE DLA UCZESTNIKÓW KONFERENCJI
Dołącz: WIĘCEJ INFORMACJI

Szanowni Państwo!

Kongres Geoinżynieria i Budownictwo Podziemne w zamyśle naszym jako organizatorów jest kontynuacją tworzonych od nastu już lat konferencji Geoinżynieria w Budownictwie oraz Budownictwo Podziemne. Naszym celem jest stworzenie wydarzenia, w trakcie którego przedstawimy niuanse realizacji infrastrukturalnych, jak również umożliwimy szeroką dyskusję pomiędzy wszystkim stronami procesu inwestycyjnego. Nie zabraknie przedstawicieli generalnych wykonawców, inwestorów, a także oczywiście naszych branżowych wykonawców, producentów, dostawców i biur projektowych. Nasi Prelegenci, zarówno ze świata nauki, jak i firm podzielą się z Państwem swoją wiedzą i jakże cennym doświadczeniem branżowym w trakcie dwóch dni, z których pierwszy poświęcimy tematom geotechnicznym, a drugi projektom tunelowym, czy też realizacji garaży podziemnych.

To kolejna już edycja wydarzenia w postaci hybrydowej umożliwiająca uczestnictwo bezpośrednie oraz online, dzięki której dotrzemy do szerokiego grona uczestników.

Mam nadzieję, że urokliwy obiekt konferencyjny, jakim niewątpliwie jest podkrakowski Dwór w Tomaszowicach, będzie miejscem, w którym nasi Goście nie tylko poszerzą swoją wiedzę, ale także znajdą czas na czerpanie dobrej energii z otaczającej przyrody. Głęboko również wierzę, że skompensowanie formuły dwóch konferencji do Kongresu, spotka się z Państwa akceptacją i będzie jednocześnie doskonałą okazją, by w gronie ekspertów szukać najlepszych odpowiedzi na nurtujące pytania, a także wskazówek co do realizacji kolejnych inwestycji.

Serdecznie zapraszam.

ZAREJESTRUJ SIĘ

PRZEWIDYWANA TEMATYKA KONGRESU

DZIEŃ I:
GEOINŻYNIERIA W BUDOWNICTWIE

Geotechnika w budowie obiektów liniowych

 • Wzmocnienia podłoża gruntowego pod nasypami komunikacyjnymi oraz dojazdami do obiektów mostowych (wymiany, ubijanie, kolumny, DSM, pale i inne)
 • Stateczność skarp nasypów komunikacyjnych (grunty zbrojone, konstrukcje z geosyntetyków, gwoździowania, gabiony, …)

Posadowienia obiektów infrastruktury komunikacyjnej i ich monitoring

 • Posadowienia obiektów mostowych
 • Budowa przepustów i przejść dla zwierząt w obrębie nasypów komunikacyjnych
 • Posadowienia ekranów akustycznych, bramownic i barier
 • Roboty geotechniczne przy budowie odwodnień obiektów komunikacyjnych
 • Monitoring obiektów komunikacyjnych

Geotechniczne roboty wykończeniowe

 • Umocnienia powierzchni skarp nasypów i skarp wkopów
 • Panele osłonowe do konstrukcji z gruntów zbrojonych
 • Konstrukcje zwiększające estetykę skarp
 • Ochrona skarp przed erozją
 • Siatki ochronne

DZIEŃ II:
BUDOWNICTWO PODZIEMNE

Projekt, wdrożenie oraz realizacja inwestycji tunelowych w Polsce i na świecie

Spektakularne projekty tunelowe oraz szeroko pojętego budownictwa podziemnego

Budowa i rozbudowa metra w dużych obszarach miejskich

Aspekt społeczny inwestycji tunelowych oraz innych inwestycji podziemnych na przykładach wybranych realizacji

Wpływ budowy na otoczenie

Eksploatacja tuneli oraz szeroko pojętego budownictwa podziemnego

Metody wykonywania tuneli

Metody wykonywania tuneli oraz konstrukcji podziemnych

Innowacyjne rozwiązania techniczne i technologiczne

Koncepcje architektoniczno-budowlane / projektowanie / budowa / maszyny, technologie, produkty / pomiary i systemy monitorowania drgań / zastosowanie betonów nowej generacji / zastosowanie domieszek oraz chemii budowlanej do ochrony i napraw konstrukcji / wyposażenie techniczne / wentylacja i bezpieczeństwo pożarowe



Data: Tuesday, 20 September 2022, 9:00 AM
Dołącz:

7-9 listopada 2022 r. Warto zarezerwować tę datę w kalendarzu. Właśnie wtedy zapraszamy do Krakowa na Kongres Gospodarowania Wodami i Ochrony Przeciwpowodziowej.

Nowe czasy wymagają nowego spojrzenia. Zmiany klimatyczne wymuszają konieczność uwzględnienia wód opadowych w zarządzaniu bezpieczeństwem powodziowym. Zagadnienia związane z gospodarowaniem wodami w miastach i ochrony przeciwpowodziowej terenów pozamiejskich są ze sobą coraz ściślej powiązane. Zintegrowane i kompleksowe podejście do obu tematów staje się wymogiem chwili. Wielopłaszczyznowa dyskusja, wytyczanie nowych kierunków i wskazywanie dobrych praktyk są dziś ważniejsze, niż kiedykolwiek wcześniej.

Dlatego zdecydowaliśmy się połączyć nasze dwie Konferencje – poświęcone gospodarowaniu wodami opadowymi i roztopowymi oraz ochronie przeciwpowodziowej – w jedną. Podczas Kongresu poruszymy wszystkie wątki, dotyczące omawianej tematyki: finansowy, prawny, koncepcyjny, projektowy, techniczny i technologiczny. Po to, by w możliwie najlepszy sposób odpowiadać na wyzwania, które stawia przed nami dynamicznie zmieniająca się rzeczywistość.

Szanowni Państwo – korzystajcie z wiedzy, rozwijajcie branżowy biznes, cieszcie się przygotowanymi przez nas atrakcjami. Spotkajmy się w Krakowie w dniach od 7 do 9 listopada na Kongresie Gospodarowania Wodami i Ochrony Przeciwpowodziowej.

Zapraszamy.

Data: Monday, 7 November 2022, 9:00 AM
Dołącz: ZOBACZ NAGRANIA

Zmiany klimatyczne powodują, że ekstremalne zjawiska pogodowe, w tym deszcze nawalne, stają się coraz bardziej powszechne. Eksperci ostrzegają, że w przyszłości będą się nasilać. Dlatego miasta szukają rozwiązań zapobiegających ich negatywnym skutkom. Jednym z nich są kolektory retencyjne, zwiększające w bardzo istotny sposób możliwości układu odbiorczego. Problematyce związanej z ich specyfiką, możliwościami i sposobami optymalnego wykorzystania w miejskich sieciach kanalizacyjnych będzie poświęcona bezpłatna KONFERENCJA ONLINE, która rozpocznie się 24.05 o godz. 10.00. 

Podczas konferencji najlepsi branżowi eksperci wszechstronnie omówią korzyści wynikające z zastosowań kolektorów retencyjnych, sposoby ich budowy oraz stosowane materiały i zaprezentują najciekawsze projekty z Polski i ze świata. Spojrzymy na problematykę kolektorów retencyjnych zarówno z technicznego, jak i ekonomicznego punktu widzenia. 

Zapraszamy do udziału. 


PRELEGENCI

dr inż. Tomasz Abel, Politechnika Wrocławska


dr inż. Tomasz Abel

Politechnika Wrocławska

Kolektory retencyjne w Polsce i na świecie

Prelegent w swoim wystąpieniu przedstawi sposób działania kolektorów retencyjnych. Omówi ich wady i zalety w odniesieniu do innych rozwiązań retencyjnych. Przedstawi również najciekawsze inwestycje tego typu na świecie i w Polsce.

Bartosz Zaborowski


Bartosz Zaborski

kierownik Biura Badań i Nowych Technologii, MPWiK S. A. w Warszawie

Maciej Płoński


Maciej Płoński

zastępca dyrektora Pionu Jednostki Realizującej Projekt, MPWiK S. A. w Warszawie

Koncepcja i realizacja budowy kolektorów retencyjnych w m.st. Warszawie

Przedstawiciele inwestora - MPWiK w Warszawie S. A. – w swoim wystąpieniu opowiedzą o doświadczeniach związanych z budową oraz renowacją kolektorów retencyjnych w Warszawie (Burakowski Bis, Burakowski, Wiślany, Lindego, Lindego Bis). Wyjaśnią, dlaczego tak istotne jest powstawanie kolektorów retencyjnych. Skupią się na inwestorskim aspekcie budowy oraz renowacji kolektorów oraz omówią wnioski płynące z realizacji projektów w Warszawie.

Dymitr Petrow-Ganew


Dymitr Petrow-Ganew

Herrenknecht AG

Mikrotuneling w wielkośrednicowych systemach kanalizacji i retencji

Przedstawiciel firmy Herrenknecht w swoim referacie skupi się na omówieniu zagadnień związanych z odpowiednim doborem sprzętu do robot mikrotunelowych w systemach kanalizacji i retencji o dużych średnicach. Przedstawi także przykłady zastosowania tej metody w konkretnych projektach i opowie o doświadczeniach związanych z ich realizacją

Paweł Niewiadomski


Paweł Niewiadomski

Haba Beton

Kolektory retencyjne z punktu widzenia producenta rur

Odpowiedni dobór materiałów oraz zapewnienie dobrej logistyki w trakcie trwania projektu to bardzo ważne kwestie. Zwłaszcza w tak dużych projektach, jakimi zawsze jest budowa kolektorów retencyjnych. Na co zatem należy zwrócić uwagę i co powoduje, że produkt dostarczany na budowę jest godny zaufania i długowieczny w użytkowaniu? O tym oraz o innych wyzwaniach z punktu widzenia producenta rur, na przykładzie budowy Kolektorów Wiślany i innych projektów, opowie przedstawiciel firmy Haba Beton.

Grzegorz Szajna


Grzegorz Szajna

Sanimet - Krzysztof Grzywacz

Wybrane aspekty realizacyjne kolektorów retencyjnych na przykładzie projektu budowy II etapu Kolektora Wiślanego

Autor omówi doświadczenia w realizacji projektów kolektorów retencyjnych oraz realizacji robót mikrotunelowych w kontekście warunków terenowych i geologicznych. Omówione zostaną zagrożenia i sposoby na eliminację lub znaczną redukcje ryzyka, a także różnice w realizacji projektów kolektorów retencyjnych w stosunku do innych przewiertów. Następnie autor opowie o doświadczeniach zebranych w trakcie realizacji projektu budowy II etapu Kolektora Wiślanego, a na koniec spróbuje przedstawić zalecenia dla przyszłych projektów budowy kolektorów retencyjnych.

PARTNERZY

Cena: BEZPŁATNE
Dołącz: ZOBACZ NAGRANIE

Szanowni Państwo!

Technologia CIPP (ang. Cured in Place Pipe), czyli renowacja sieci za pomocą rękawów utwardzanych na miejscu, to nie tylko jedno z najpopularniejszych obecnie rozwiązań do odnowy rurociągów. To również technologia, która ma ogromny potencjał rozwojowy, a to sprawia, że jest stale unowocześniana i dopracowywana.

Krótki czas realizacji zlecenia, efektywność i jakość wykonanych prac są obecnie jeszcze ważniejsze. Mimo trwającej na całym świecie pandemii COVID-19 prace w zakresie utrzymania infrastruktury podziemnej nie mogą ustać, co więcej, należy je prowadzić jak najszybciej i bez komplikacji. Branża renowacyjna nieprzerwanie realizuje kolejne inwestycje, potrzebuje jednak również wsparcia w postaci platformy wymiany doświadczeń.

Wydarzeniem, które już od pięciu lat wspiera branżę w zakresie zdobywania wiedzy w obszarze renowacji rurociągów z wykorzystaniem wykładzin CIPP oraz wymiany doświadczeń pomiędzy wykonawcami, inwestorami oraz producentami, jest konferencja „Renowacja Wykładzinami (Rękawami) Utwardzanymi na Miejscu”. Odpowiadając zatem na zapotrzebowanie branży, zapraszam na jej 6. edycję.

ZAREJESTRUJ SIĘ

Dołącz: WIĘCEJ INFORMACJI

Szanowni Państwo, 

z uwagi na ograniczenia spowodowane pandemią COVID-19 w ubiegłym roku nie zorganizowaliśmy XIV Konferencji Infrastruktura Podziemna Miast. Podejmując tę decyzję, mieliśmy nadzieję, że w 2021 r. wydarzenie odbędzie się bez ograniczeń. Niestety – rzeczywistość okazała się inna, dlatego podjęliśmy decyzję o zorganizowaniu Konferencji w formie hybrydowej. Uzasadnia ją oczekiwanie środowiska na wymianę wiedzy, podglądów i dyskusje na wszelkie tematy związane z badaniami, projektowaniem i wykonawstwem obiektów infrastruktury podziemnej, a także produkcją elementów sieci podziemnej i zarządzaniem nią w czasie jej eksploatacji.

Potrzeba takiego spotkania wynika z ciągle intensyfikowanego rozwoju tego obszaru budownictwa na całym świecie. Dowodem na to jest niezmiennie realizowana rozbudowa i odnowa sieci infrastruktury podziemnej w miastach, ale także nowe inwestycje w obrębie budownictwa tunelowego podejmowane dla usprawnienia sieci dróg i kolei. Napawa to optymizmem, iż tegoroczne obrady będą wyjątkowo interesujące.

Ogromnie cieszy mnie również fakt współtworzenia tego przedsięwzięcia wraz z Wydawnictwem Inżynieria z Krakowa, co zapewne wpłynie pozytywnie na jego całokształt.

Zgodnie z tradycją Konferencja jest organizowana przy wsparciu International Tunnelling Association – ITA, przewidujemy też aktywny udział przedstawicieli tej Organizacji.

Spodziewamy się także prezentacji wyników badań prowadzonych przez polskie środowisko naukowe. Wychodząc mu naprzeciw zadecydowaliśmy, że referaty zostaną opublikowane w specjalnym wydaniu periodyku Studia Geotechnica et Mechanica.

Serdecznie zachęcamy do udziału w Konferencji. Jesteśmy przekonani, że informacje przekazywane w trakcie wystąpień konferencyjnych, a także wnioski wypływające z dyskusji mogą być bardzo przydatne w projektowaniu, wykonawstwie oraz eksploatacji budowli podziemnych.

Wierzymy, że mimo pandemii Konferencja odbędzie się jak zaplanowano – w układzie hybrydowym. Jesteśmy przygotowani także na sytuację, w której nie będzie to możliwe – wówczas obrady zostaną przeprowadzone online.

Z wyrazami szacunku  i  – mam nadzieję – do zobaczenia we Wrocławiu.

ZAREJESTRUJ SIĘ

Dołącz:

Szeroka wymiana wiedzy, poglądów oraz doświadczeń, ze szczególnym wskazaniem na dobre praktyki w geoinżynierii, stanowić będzie podstawę tegorocznego spotkania.

Naszym celem, jako organizatorów branżowych konferencji, jest ich stały rozwój! Dokładamy wszelkich starań, abyście Państwo ten rozwój na tegorocznym spotkaniu zauważyli i aby nasza konferencja stała się miejscem, na którym warto być każdego roku. Ważnym elementem tego rozwoju, oprócz nowości programowych, jest też organizacja konferencji w wersji hybrydowej, umożliwiająca uczestnictwo bezpośrednie oraz online.

Grono prelegentów, wzbogacone o nowe osoby, zarówno z branżowego świata naukowego, prawnego, ubezpieczeń, jak również bezpieczeństwa pracy, indywidualne konsultacje z ekspertami, działania wspierające Fundację Anny Dymnej „Mimo Wszystko”, czy też spotkanie na biesiadzie grillowej (nowość, która po tak długim czasie ograniczeń związanych z pandemią COVID-19 tym bardziej pozwoli Państwu na chwilę relaksu w gronie branżowym) – mam nadzieję spełnią Państwa oczekiwania.

W trakcie tegorocznego spotkania nasi prelegenci opowiedzą o pokonywaniu przeszkód wynikających z  trudnych warunków realizacji projektu czy też innych powodów i wprowadzą w niuanse stale modyfikowanych technologii, produktów oraz badań. Nie zabraknie także informacji o numerycznym modelowaniu BIM, jak również rozmów o prawnych i ubezpieczeniowych warunkach kontraktu. A o tym wszystkim już w dniach 21–23 września w podkrakowskich Tomaszowicach.


WIĘCEJ INFORMACJI
Dołącz:

Międzynarodowa Konferencja, Wystawa i Pokazy Technologii „INŻYNIERIA Bezwykopowa” to największe w kraju i w Europie Środkowo-Wschodniej spotkanie branżowe osób zainteresowanych technologiami bezwykopowymi: przez kilkanaście lat uczestniczyły w niej łącznie tysiące osób, zarówno z Polski, jak i z zagranicy.

Z uwagi na pandemię COVID-19 ostatnia edycja wydarzenia odbyła się w formule hybrydowej. Z radością odnotowaliśmy Państwa ogromne zainteresowanie Konferencją, które przełożyło się na znaczną liczbę uczestników online oraz na tysiące osób śledzących relację live.

Wierzymy, że przynajmniej z częścią z Państwa uda nam się spotkać w tym roku, dlatego 19. edycja konferencji „INŻYNIERIA Bezwykopowa” również odbędzie się w formule hybrydowej. Jak zawsze zadbamy o to, by agenda konferencyjna wypełniona była ciekawymi prelekcjami oraz tak potrzebnymi dyskusjami pomiędzy wszystkimi stronami procesu inwestycyjnego.


WIĘCEJ INFORMACJI
Dołącz:

Szanowni Państwo, 

przygotowując szóstą już edycję konferencji, zdecydowaliśmy, iż wydarzenie odbędzie się w formule hybrydowej. Wszystkich zainteresowanych udziałem w spotkaniu stacjonarnym z radością powitamy w Krakowie, gdzie, przy zachowaniu wszelkich zasad bezpieczeństwa, toczyć się będą obrady – natomiast tym, którzy nie zdecydują się skorzystać tej propozycji, udostępnimy możliwość uczestniczenia w Konferencji online. Dzięki naszej platformie akademia.inzynieria.com udział w wydarzeniu będzie w pełni interaktywny. 

Fakt, iż merytoryczna część naszej konferencji niezmiennie cieszy się bardzo wysoką oceną, jest dla nas powodem do ogromnego zadowolenia – ale też niemałym wyzwaniem. Również w tym roku chcemy sprostać Państwa oczekiwaniom, dlatego ponownie skoncentrujemy się na najważniejszych dla branży zagadnieniach w kontekście adaptacji do zmian klimatu. Poza stałymi blokami tematycznymi, obejmującymi aspekty prawne, finansowe, techniczne czy komunikacyjne, w tym roku sporo uwagi poświęcimy także zwiększającemu się z roku na rok problemowi suszy oraz konieczności ochrony i oszczędzania zasobów wodnych. Nie zabraknie też podejmowanej przez nas co roku tematyki aspektów formalno-prawnych. 

Zapraszam serdecznie do aktywnego udziału w wydarzeniu!

Dołącz:

Konferencja Ochrona Przeciwpowodziowa i Gospodarowanie Wodami to wydarzenie, którego osią tematyczną są działania zmierzające do zapobiegania skutkom gwałtownych zjawisk pogodowych, jak powódź czy susza. Postępujące zmiany klimatu zmuszają włodarzy miast i krajów do zintensyfikowania wysiłków w obszarze gospodarowania wodami, które będzie przeciwdziałaniem dla kryzysu gospodarczego i jednocześnie zapewni bezpieczeństwo mieszkańcom zarówno w skali lokalnej, jak i globalnej.

Podczas spotkania, które odbędzie się w całości online, zaproszeni goście oraz uczestnicy dyskutować będą na temat aktualnie prowadzonych inwestycji przeciwpowodziowych, sposobach ich finansowania oraz przepisach prawnych dotyczących ich realizacji. Nie zabraknie prezentacji ciekawych rozwiązań w obszarze gospodarowania wodami i infrastruktury przeciwpowodziowej, a także interesujących projektów z tym związanych, które podejmowane są w kraju i poza jego granicami.

Tematyka konferencji

 • Krajowe programy ochrony przeciwpowodziowej
 • Aspekty prawne
 • Finansowanie inwestycji
 • Rozwiązania techniczne i technologiczne
 • Najciekawsze projekty z Polski i ze świata

Cena: BEZPŁATNY
Dołącz: ZOBACZ NAGRANIA

Realizacja inwestycji w gęstej zabudowie to w dzisiejszych czasach już stan codzienny, a jej samo wykonawstwo obarczone jest bardzo często niebezpieczeństwem wpływu na obiekty sąsiadujące.

I tu zaczyna się rola monitorowania. Zarówno drgań, pyłu, jak i hałasu. O ile nie zawsze wszystko może zostać ograniczone, o tyle jesteśmy w stanie szybko zareagować w przypadku jakichkolwiek złych wskazań, czy tym bardziej udowodnić swoje racje drugiej stronie, posiadając rzetelny system monitoringu.

Podczas tegorocznej konferencji omówione zostaną różnego typu czynniki wpływające podczas realizacji inwestycji budowlanej na obiekty sąsiadujące. Będą to oddziaływania o charakterze statycznym i dynamicznym, hałas czy zanieczyszczenie pyłem i zapachem.

Eksperci poruszą kwestię wymagań prawnych, chroniących interesy właścicieli sąsiednich nieruchomości, odpowiedniego ubezpieczenia budowy i monitoringu oddziaływań i odpowiedzi obiektów.

Zaprezentowane zostaną przykłady systemów monitorowania jako narzędzi, które:

 • umożliwiają obiektywne zidentyfikowanie oddziaływań powodowanych przez budowę lub/i odpowiedzi konstrukcji obiektów sąsiadujących na te oddziaływania,
 • zapewniają obiektywne oddzielenie oddziaływań związanych z tzw. tłem od oddziaływań wynikających z prac budowlanych,
 • zapewniają wczesne ostrzeganie o możliwości przekroczenia przez monitorowane wielkości fizyczne wartości granicznych.

Wśród prelegentów znajdą się specjaliści z zakresu inżynierii lądowej, monitorowania konstrukcji, prawa oraz ubezpieczeń w zakresie ubezpieczania obiektów kubaturowych, instalacji podziemnych oraz obiektów budownictwa komunikacyjnego.

ORGANIZATORZY

Cena: BEZPŁATNY

Technologia CIPP to jedna z najpopularniejszych metod odnowy rurociągów. Wszystkie sygnały z rynku wskazują na to, że ten trend utrzyma się w najbliższych latach.

W trakcie wydarzenia poruszone zostały m.in. takie tematy, jak jakość wykładzin renowacyjnych, wymagania związane z ich instalacją, badania rękawów, najciekawsze projekty z Polski i ze świata, nowości w sprzęcie i technologii.

ZAGADNIENIA OGÓLNE

 • Najciekawsze projekty z Polski
  … i ze świata
 • Nowości w sprzęcie i technologii
 • Innowacyjne produkty
 • Dobór i projektowanie wykładziny
 • Wyzwania projektowe
 • Wytyczne dot. odbiorów prac renowacyjnych
 • Aspekty prawne realizacji prac
  z wykorzystaniem CIPP
 • i wiele innych…..

Pełna lista materiałów z konferencji dostępna jest tylko dla zarejestrowanych użytkowników. Poniżej dostępne są materiały sponsorskie.

Cypr widziany z kanału…


Mariusz Iwanejko

Blejkan S.A.

Materiały do pobrania
Prezentacja

Kontrola jakości wykładzin CIPP z włókna szklanego na przykładzie produktów POliner sp. z o.o.


Paulina Stopa

POliner sp. z o.o.

Materiały do pobrania
Prezentacja

Rękawy grawitacyjne i ciśnieniowe – opłaca się je dobrze zaprojektować


Rafał Chart

Insituform Linings Ltd

Materiały do pobrania
Prezentacja

Renowacja kolektorów dużych średnic do DN1800 oraz niestandardowych kształtów metodą UV CIPP – przykłady z praktyki


Jakub Kania

RELINEEUROPE AG

Materiały do pobrania
Prezentacja

Diody w kanale. Aktualny stan techniki systemów utwardzania rękawów renowacyjnych promieniowaniem UV generowanym przez diody LED


Michał Andrzejewski

Gamm-Bud sp. z o.o.

Materiały do pobrania
Prezentacja
WIĘCEJ INFORMACJI

XVIII Międzynarodowa konferencja,

wystawa i pokazy technologii

Inżynieria Bezwykopowa

weź udział w największym wydarzeniu bezwykopowym w europie wschodniej bezpiecznie online


PROGRAM KONFERENCJI

WTOREK 8 WRZEŚNIA

14:30-14:45 OTWARCIE KONFERENCJI

Paweł Kośmider, Wydawnictwo INŻYNIERIA sp. z o.o.

14:45-17:00 SESJA I

Zarządzanie w sytuacjach kryzysowych - Mieczysław Bieniek

Zarządzanie w sytuacjach kryzysowych z punktu widzenia Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w Krakowie - Marcin Łukaszewicz, MPWiK Kraków

Zarządzanie w sytuacjach kryzysowych z punktu widzenia wykonawcy prac bezwykopowych - Marek Borkowski, BLEJKAN S.A.

Panel Dyskusyjny

18:00-23:00 BIESIADA

ŚRODA 9 WRZEŚNIA

9:00-11:30 SESJA II

Zrealizowane i planowane do wykonania przekroczenia bezwykopowe w Operatorze Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM. S.A. (Wybór technologii dla obecnie projektowanych przekroczeń bezwykopowych) - Roland Kośka, GAZ-System S.A.

Zarządzanie czasem wiertniczym - Robert Osikowicz, ROE

Realizacja projektów bezwykopowych w skomplikowanych formacjach żwirowych- studium wykonalności wierceń w technologii Direct Pipe - Marcin Firkowski, PPI Chrobok S.A.

Zmiany na rynku w obliczu COVID-19 z perspektywy ISTT i stowarzyszeń krajowych - Jari Kaukonen, ISTT/FiSTT

Jak powstaje bentonit? - Jacek Jaworski, Hekobentonity sp. z o.o.

Płuczka wiertnicza jako odpad – wyzwania i problemy natury prawnej - Jędrzej Bujny, Kancelaria SSM Legal

Sposoby utylizacji płuczki wiertniczej - Rafał Leśniak, HEADS sp. z o.o.

Pipe Express - szybka i ekonomiczna instalacja gazociągów - Dymitr Petrow-Ganew, Herrenknecht AG

11:30-12:00 PRZERWA KAWOWA

12:00-14:00 SESJA III

Wykorzystanie monitoringu światłowodowego do diagnostyki i oceny stanu wielkośrednicowego kolektora kanalizacyjnego - Paweł Popielski, Bartosz Bednarz, Politechnika Warszawska, Wydział Instalacji Budowlanych Hydrotechniki i Inżynierii Środowiska; Rafał Sieńko, Politechnika Krakowska, Wydział Inżynierii Lądowej; Tomasz Howiacki, SHM System sp z o.o. sp k.; Bartosz Zaborski, MPWIK w m.st. Warszawie Spółka Akcyjna

Naprawa przykanalików i przyłączy do kolektorów - Iain Naismith, IKT – Institut für Unterirdische Infrastruktur

Instalacja przewodów ciśnieniowych na przykładzie projektu w Kościelnej Wsi k. Kalisza - Piotr Dmowski, AARSLEFF sp. z o.o.

Renowacja małych profili o kształcie jajowym w Praskiej sieci kanalizacyjnej - Michaela Stehlíková, Praskie Wodociągi

Innowacyjna i proekologiczna wymiana przyłączy wodociągowych i gazowych metodą bezwykopową - Mariusz Iwanejko, BLEJKAN S.A., mr Simon Drain KOBUS Services Ltd.;

Pokaz technologiczny wymiana przyłączy wodociągowych i gazowych metodą bezwykopową – BLEJKAN S.A., KOBUS Services Ltd.

14:00-15:00 PRZERWA OBIADOWA

15:00-17:30 SESJA IV

Diagnostyka przewodów kanalizacyjnych ułożonych na estakadach - Dariusz Zwierzchowski, Centrum Badań i Certyfikacji sp. z o.o.

Problematyka związana z projektowaniem i budową zbiorników retencyjnych metodami tradycyjnymi i bezwykopowymi, na przykładzie zbiornika w Jarocinie - Robert Walczak, SUBOR BORU San. Ve Tic. A.Ş. / Duko Inżynieria sp. z o.o.

Bierna ochrona antykorozyjna rur przewodowych, a instalacje bezwykopowe - Adam Bok, Proma sp. z o.o.

Spawanie automatyczne maszyną WLI-3000 jako przykład niezwodnej metody połączeń rurociągów wysokośrednicowych - Paweł Pill, Uponor Infra sp. z o.o.

Inżynierskie aspekty realizacji sztandarowych projektów mikrotunelowych na przykładzie mikrotuneling Wilno Narbutto , EC Żerań i Oczyszczalnia Czajka - Dariusz Kosiorowski, Amiblu

PE-RC w technologiach bezwykopowych. Materiały, testy, zastosowania - Rafał Chart, Insituform Linings LTD

SN, PN – co z tego wynika - Janusz Zadrosz, Systemy Rurowe Radpol S.A.

Usunięcie awarii obudowy kolektora ściekowego DN3000 z 1964 r. metodą wieloetapowej iniekcji ciśnieniowej - Paweł Popielski, Politechnika Warszawska; Radosław Grundwald, Paweł Mróz, COVER; Gabriela Puchalska, Piotr Śliwiński, IMGW–PIB, CTKZ; Bartosz Zaborski, MPWIK w m.st. Warszawie S.A.

Komplikacje w otworze wiertniczym na przykładzie realizacji horyzontalnego przewiertu kierunkowego (HDD) w Sanoczku - Jacek Janicki, ZRB Janicki

20:30-02:30 UROCZYSTA GALA, ROZDANIE NAGRÓD TYTAN 2020



SPONSOR GENERALNY

SPONSORZY PLATYNOWI

Aarsleff

SPONSORZY ZŁOCI

SPONSORZY SREBRNI

Insituform

Dołącz: ZOBACZ NAGRANIE