GEOTECHNIKA W HYDROTECHNICE

Hydrotechnika stawia przed wykonawcami coraz większe wyzwania – niektóre z projektów wymagają „tylko” dobrania i wdrożenia odpowiedniej technologii, inne wiążą się z opracowaniem „szytych na miarę” rozwiązań. Z pewnością każdy z nich jest unikatowy.Prowadzący opowiedają o wyjątkowych projektach, zastosowanych rozwiązaniach w zakresie projektowania i wykonawstwa konstrukcji morskich oraz wzmacniania podłoża budowli portowych. Poruszone zostały dwa tematy: Wyzwania geotechniczne w projektowaniu i wykonawstwie konstrukcji morskich – dr inż. Rafał Buca, Dyrektor Techniczny Keller Polska - w trakcie wystąpienia zaprezentowane zostały realizacje firmy w ramach przebudowy polskich portów w aspekcie projektowania geotechnicznego i trudności z tym związanych. Wzmocnienie podłoża budowli portowych – dr inż. Tadeusz Brzozowski, Starszy Specjalista w Biurze Technicznym Keller Polska Prezentacja ma na celu przedstawienie projektów w zakresie wzmocnienia podłoża pod place i budowle portowe, badań wykonanych na poletkach badawczych w ramach realizowanych zadań oraz rozwiązań technicznych wybranych posadowień.

Prowadzący:

DR INŻ.

TADEUSZ BRZOZOWSKI

Keller Polska sp. z o.o.

DR INŻ.

RAFAŁ BUCA

Dyrektor Techniczny Keller Polska