JAK SKORZYSTAĆ Z TARCZY 4.0

Pandemia COVID-19, wywołana rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2, odbiła się nie tylko na zdrowiu i życiu Polaków, ale też na krajowej gospodarce. Wielu przedsiębiorców wręcz walczy o przetrwanie na rynku. Mimo wprowadzenia przez rząd tzw. tarczy antykryzysowej, sytuacja nadal jest trudna, a wiele przepisów, które znalazły się w tarczy – w tym w najnowszej, jej czwartej odsłonie, nie jest jasnych.

Podczas webinarium prowadzący – Paweł Kierończyk z Kancelarii Radcy Prawnego Dariusz Ziembiński & Partnerzy – porusza najważniejsze zagadnienia związane z Tarczą 4.0, w tym m.in.: nowe zasady aneksowania umów w związku z pandemią COVID-19, kary umowne zastrzeżone na wypadek niewykonania lub nienależytego wykonania umowy w dobie pandemii COVID-19 czy zmiany w zakresie konieczności wniesienia wadium.

Prowadzący:

PAWEŁ KIEROŃCZYK

Kancelaria Radcy Prawnego Dariusz Ziembiński & Partnerzy