Wzmacnianie podłoża może być zrealizowane nie tylko za pomocą bardzo popularnych w obecnych czasach, mniej lub bardziej sztywnych kolumn, ale również poprzez użycie różnego rodzaju technologii wibracyjnych, które pozwalają uzyskać bardziej podatne wzmocnienie. Za pomocą wibracji można dogęścić podłoże zbudowane z gruntu niespoistego wprowadzając specjalne wibratory wgłębne. W podłożu zbudowanym z gruntów spoistych lub uwarstwionych można wykonać kolumny żwirowe lub żwirowo-betonowe. Potrzebne są do tego specjalne maszyny oraz wibratory umożliwiające podawanie materiału od dołu. Różnego rodzaju wzmocnienia podłoża zaprezentowane zostaną na przykładach ich realizacji z Polski i ze świata.

Prowadzący


TADEUSZ BRZOZOWSKI

Keller Polska          


MARCIN STERNALSKI

Keller Polska          

Data: Tuesday, 15 December 2020, 11:00 AM
Cena: BEZPŁATNY
Dołącz: