Dostępne kursy


W 2013 r. pod nasypem w pobliżu obiektu mostowego w ciągu drogi ekspresowej zainstalowano monitoring konstrukcji posadowienia nasypu. Dlaczego?

Głównym celem poznawczym monitoringu była obserwacja zaprojektowanego i wykonanego przez Keller Polska sposobu posadowienia nasypu drogowego w postaci kolumn przemieszczeniowych CSC® (Controlled Stiffness Columns) z warstwą transmisyjną i siatką stalową.

W ramach systemu monitoringu zaprojektowano:

  • pomiary osiadania nasypu,
  • odkształceń,
  • przemieszczeń siatki stalowej,
  • nacisków pionowych na kolumny i grunt,
  • sił w kolumnach,
  • przemieszczeń poziomych skrajnych kolumn i gruntu pomiędzy kolumnami na krawędzi nasypu.

Monitoring prowadzono ciągle przez ponad cztery lata – mimo występujących problemów, związanych m.in. z utrzymaniem sprawności systemu pomiarowego.

Podczas webinaru, oprócz szczegółowych wyników monitoringu, eksperci z Keller Polska przedstawią wsteczną analizę MES zachowania się konstrukcji posadowienia nasypu, w oparciu o dane uzyskane z długookresowego pomiaru. To narzędzie pozwala na weryfikację doboru odpowiednich modeli konstytutywnych i metodyki obliczeń konstrukcji tego typu.

Zapoznaj się ze skutecznymi i potrzebnymi narzędziami, pomagającymi ocenić jakość i trwałość posadowienia, naucz się projektować konstrukcje tego typu – ZAPISZ SIĘ NA BEZPŁATNY WEBINAR z KELLER POLSKA.Prowadzący              

Tadeusz Brzozowski

Keller Polska          

Grzegorz Sołtys

Keller Polska          

Data: wtorek, 29 wrzesień 2020, 11:00
Dołącz:

X konferencja,

GEOINŻYNIERIA W BUDOWNICTWIE

weź udział w wydarzeniu bezpiecznie online

KONFERENCJA ONLINE

0 zł/os. netto


PROGRAM KONFERENCJI

ŚRODA 23 WRZEŚNIA

9:30-16:00 OBRADY - KONFERENCJA

ZASTOSOWANIA ROZWIĄZAŃ W OBSZARACH:

- BUDOWNICTWA KUBATUROWEGO

- INFRASTRUKTURY DROGOWEJ I KOLEJOWEJ

- HYDROTECHNIKI


TEMATYKA:

- posadowienie w skomplikowanych warunkach gruntowych

- wzmacnianie podłoża

- fundamenty głębokie

- technologie uszczelniania zapobiegające filtracji wód gruntowych

- technologie iniekcyjne

- zabezpieczenie głębokich wykopów

- pionowe i poziome przesłony przeciwfiltracyjne

- stabilizacja skarp i zbocz

- próbne obciążenia i badania głębokich fundamentów

- pomiary i monitoringSPONSOR GENERALNY

SPONSORZY PLATYNOWI

Aarsleff
Aarsleff

SPONSORZY SREBRNI


Data: środa, 23 wrzesień 2020, 09:30
Dołącz: WEŹ UDZIAŁ

X konferencja,

GEOINŻYNIERIA W BUDOWNICTWIE

weź udział w wydarzeniu bezpiecznie online

WARSZTATY ONLINE

190 zł/os. netto


PROGRAM WARSZTATÓW

WTOREK 22 WRZEŚNIA

10:00-14:00 PRAKTYCZNE WARSZTATY

WZMACNIANIE PODŁOŻA

- uwarunkowania wzmacniania: kiedy, czy i dlaczego wzmacniać

- uwarunkowania rozpoznania podłoża dla potrzeb wzmocnienia

- przegląd technik wzmacniania gruntów

- monitorowanie po realizacji, odbiory, uwarunkowania całego procesu z punktu widzenia ciągłości inwestycji oraz jakościowego

MARIUSZ LESZCZYŃSKI

KOMITET TECHNICZNY KT254 DS. GEOTECHNIKI W POLSKIM KOMITECIE NORMALIZACYJNYM

JAROSŁAW RYBAK

POLITECHNIKA WROCŁAWSKASPONSOR GENERALNY

SPONSORZY PLATYNOWI

Aarsleff
Aarsleff

SPONSORZY SREBRNI


Data: wtorek, 22 wrzesień 2020, 10:00
Dołącz: WEŹ UDZIAŁ

Kursy

E-learning opis

Opis kategorii, który wyświetli się po wejściu w kategorię. Można tutaj umieszczać kod w html w celu wstawienia nagłówków, odnośników oraz pozostałych dowolnych elementów